Bilden av Sverige utomlands 2022

I den årliga Sverigebildsrapporten sammanfattar vi hur omvärlden ser på Sverige. Under 2022 dominerades den internationella medierapporteringen av kriget i Ukraina och Sveriges ansökan om Natomedlemskap.
Glaspelare vid Sergels torg i Stockholm, lyser i gult och blått - för att markera stöd till Ukraina.

Medierapporteringen om Sverige 2022 behöver ses i ljuset av världsläget då Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina är den mest omvälvande händelseutvecklingen i Europa sedan det kalla krigets slut. De ekonomiska konsekvenserna av kriget är omfattande och den tidigare säkerhetsordningen i Europa är förändrad..

Bilden av ett land förändras långsamt

SI:s studier visar att bilden av Sverige generellt är mycket positiv och förändras långsamt.
Kunskapen om Sverige är dock fortfarande låg. Sveriges styrkeområden är samhällsstyre,
miljö- och klimatskydd och livskvalitet. Sverige rankas högt inom dessa områden och
anses vara ett kompetent styrt land med hög grad av jämlikhet och rättvisa. Sverige är
också attraktivt för talanger och investeringar, och rankas högt inom områden som export,
innovation och utbildning.

Natoansökan påverkar

Bilden av Sverige har under året förbättrats mest i Polen och försämrats mest i Kina och
Ryssland, och det finns också en försämrad uppfattning i Turkiet. En förklaring kan vara
synen på Sveriges agerande i samband med kriget i Ukraina och Sveriges ansökan om
medlemskap i Nato.

Läs rapporten Bilden av Sverige 2022