Notis eller världsnyhet? Hur riksdagsvalet i Sverige 2022 porträtterats utomlands

Samhällsutmaningar i fokus, men framförallt under valrörelsen Inför valet uppmärksammas de sakpolitiska frågor som präglat den svenska valrörelsen i internationella nyhetsmedier och i inlägg på sociala medier och forum.

Primärt lyfts brottslighet, och specifikt gängkriminalitet, fram som en viktig fråga i valrörelsen och för
de svenska väljarna, men temat porträtteras även bredare och beskrivs som en
samhällsutmaning för Sverige. Bitvis kopplas även migration till utmaningarna kring
brottslighet i Sverige.

Artiklar om att Sverige har utmaningar kopplat till brottslighet har förekommit i stora
etablerade nyhetsmedier, främst i form av beskrivningar i neutral ton. Samhällsutmaningarna har även gett upphov till engagemang på sociala medier och i diskussionsforum, där tonen varit hårdare och det även förekommit tydliga värderingar av utvecklingen i Sverige. De har då primärt utgjorts av bedömningen att Sverige misslyckats med integrationen av invandrare vilket bidragit till ökad brottslighet.

Läs den fullständiga rapporten om hur riksdagsvalet i Sverige 2022 porträtterats utomlands