Bilden av Sverige i Nederländerna

I Nederländerna associerar man Sverige framför allt med hållbarhetsfrågor, kultur, utbildning/forskning och till en något lägre grad mänskliga rättigheter.
View over Djurgården

Studien indikerar att bilden av Sverige i Nederländerna är positiv. Vid en jämförelse med sex andra länder placerar de Nederländska respondenterna de nordiska länderna högt, med Sverige i topp.

I Nederländerna associerar man Sverige framför allt med hållbarhetsfrågor, kultur, utbildning/forskning och till en något lägre grad mänskliga rättigheter. Inom kulturområdet är det svenska tv-serier, musik, arkitektur och mode/design som är de främsta associationerna. Svensk industri/ekonomi associeras med bilindustrin, grön teknologi och mode/design.

Ett relativt stort antal nederländare (ca 15 procent) upplever att de har fått en alltmer positiv bild av Sverige under de senaste åren. Ca 4 procent anger att de har fått en alltmer negativ bild.

Läs mer om bilden av Sverige i Nederländerna