Sverigebilder i Kina

Den här studien undersöker hur unga kineser och kinesiska alumner som studerat vid svenska lärosäten ser på Sverige. Rapporten visar på en övergripande positiv attityd till Sverige hos båda grupperna.
Student life

Sverige har sedan över 70 år tillbaka diplomatiska förbindelser med Kina, och en stor handel
förekommer med hundratals svenska företag representerade i landet. Därutöver utgör kinesiska besökare en viktig del av turismen och besöksnäringen i Sverige.

Frågor som rör Kina har blivit allt viktigare för Sverige. Därför blir det också det intressant och relevant att analysera hur Sverige uppfattas i Kina. Det gäller inte minst hur unga personer ser på vårt land, eftersom unga kineser är mycket attraktiva för utländska företag, som turister eller studenter vid lärosäten internationellt.

Läs mer om Sverigebilder i Kina