Bilden av Sverige i Amerika

Bilden av Sverige är generellt sett positiv i alla länder: Sverige rankas högst i sex av de sju undersökta länderna med undantag för Bolivia, där Tyskland rankas högre. Inställningen till Sverige är något mindre positiv i USA jämfört med de övriga länderna och också något mindre positiv än i den studie som genomfördes 2017. i USA 2017.
Gammelstad Church Town

Den här rapporten bygger på underlag från webbenkäter som genomförts i sju länder i Amerika: USA, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko och Peru.

Sverige associeras i högst utsträckning med fred och säkerhet, med undantag för Bolivia där något fler har svarat utbildning och forskning. I övrigt associerar de flesta Sverige med hållbarhet, utbildning och forskning, sjukvård och hälsa och i Brasilien även med lag och ordning. Inom näringar associeras Sverige i
högst grad med tillverkningsindustri, livsmedel och jordbruk samt service- och tjänstesektorn. Inom kultur associeras Sverige främst med arkitektur.

Läs mer om bilden av Sverige i Amerika 2019