Bilden av Sverige i Norden

Sverige ses i de andra nordiska länderna som ett modernt, öppet välfärdsland, med hög levnadsstandard och som präglas av jämlikhet. Samtidigt finns det ett ifrågasättande av hur Sverige utvecklas och en uppfattning om svenskar som godtrogna.
Clam farming

SI har tidigare konstaterat att Sverige inte uppfattas som landet lagom internationellt och den bilden delar de nordiska grannländerna. I nyhetsrapporteringen väckte Sverige under förra året uppmärksamhet utifrån
hanteringen av pandemin, och sedan tidigare i frågor om brottslighet och migration.

Det står klart att Sverige bevakas noga i grannländerna och intresset är djupare än vad vi kan
se i andra länder. Och det kanske inte är så konstigt, vi delar historia och gränser. Denna rapport visar på en positiv grundsyn av Sverige i de nordiska länderna, även om en relativt stor andel uppger att bilden är under förändring.

Läs mer om bilden av Sverige i Norden