Bilden av Sverige utomlands 2018

I de studier SI har genomfört under perioden 2017–2018 så har allmänheten i de undersökta länderna en övervägande positiv bild av Sverige.
Football

Trots diskussioner om en alltmer negativ Sverigebild visar studierna att allmänheten i de undersökta länderna har fått en mer positiv bild av Sverige under senare år. Även internationella studier som undersöker allmänhetens uppfattning om bland annat Sverige visar på detta.

Läs mer om bilden av Sverige utomlands 2018