Bilden av Sverige i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien

Kännedomen om Sverige är generellt låg i båda länderna, men positiv bland dem som känner till Sverige. I båda länderna är den vanligaste associationen till Sverige mänskliga rättigheter.
Ice skating

Kännedomen om Sverige är generellt låg. Endast en mycket liten andel av respondenterna i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien har dock inte ens hört talas om Sverige, och förväxlingen med andra länder är uppenbar endast i ett fåtal fall.

I båda länderna är den vanligaste associationen till Sverige mänskliga rättigheter. Generellt är även säkerhets- och välfärdsfrågor vanligare associationer än jämställdhet och hållbarhet. Den vanligaste näringen som associeras med Sverige är tillverkningsindustri och det vanligaste konstnärliga uttrycket
arkitektur.

Läs mer om bilden av Sverige i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien