Bilden av Sverige i Ryssland

Kännedomen om Sverige är låg, men bilden av Sverige är stabilt positiv. Sverige associeras med attribut som modern, vacker och stabil. Sverige har också en dragningskraft, särskilt bland unga. Intresset för att besöka Sverige är mycket stort, som turist eller för att bo och arbeta i.
Hiking in the High Coast

Det är inte vanligt bland den ryska allmänheten att ha erfarenheter av Sverige. De värderingsskillnader mellan Sverige och Ryssland som är tydliga i World Values Survey lyser inte igenom i SI:s studie. Istället uppger nästan femtio  procent av de unga i Ryssland att Sverige är ett land som ”delar mina värderingar”.

Läs mer om bilden av Sverige i Ryssland