Stöd för projektinitiering i Östersjöregionen

Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i Östersjöregionen? Svenska institutet ger finansiering till samarbetsprojekt där svenska organisationer möter gränsöverskridande utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.
En kvinna och en man går brevid varandra

Ansökan stängd

Vänligen notera att senaste utlysningen stängde kl. 15.00 (CET), 15 februari 2022.

Översikt

Vad är Projektinitiering?

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Den projektverksamhet som Svenska institutet stöder inom stödformen ”Projektinitiering” ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen. Ett projekt som innehåller länder inom EU:s Östliga partnerskap ska även relatera till detta ramverk. Vidare ska ett projekt också bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen.

  • Ansökningsbelopp: Från 100 000 kr till 500 000 kr.
  • Projektet kan pågå som längst 18 månader.

Vem kan söka?

  • En aktör baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
  • Ett partnerskap för projektinitiering ska omfatta aktörer i minst tre länder.
  • Följande länder kan ingå i partnerskapet: Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland och Ukraina.*

* Observera att Svenska institutet har avbrutit allt finansiellt stöd till offentliga aktörer i Ryssland och Belarus. 

Utlysningen 2021/2022 är stängd

Senaste utlysningen stängde 15 februari 2022 kl. 15.00. SI publicerar beslutslistor på denna hemsida ca 4-5 månader efter sista ansökningsdag.

Projektdatabas

Titta gärna i vår projektdatabas för att se vilka projekt vi tidigare godkänt. Fler projektbeskrivningar tillkommer löpande.
Projekt beviljade 2021 kan du hitta i denna lista. 

Hur du ansöker

FAQ

Om du har frågor kring våra stöd för samarbete i Östersjöregionen kontakta oss:

Annika Claesson

Camilla Wristel

Gabor Schneider

Markus Boman