Öppnar för ansökningar i november

Översikt

Vad är Projektinitiering?

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Den projektverksamhet som Svenska institutet stöder inom stödformen ”Projektinitiering” ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen. Ett projekt som innehåller länder inom EU:s Östliga partnerskap ska även relatera till detta ramverk. Projekten ska också bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen.

  • Ansökningsbelopp: Från 100 000 kr till 500 000 kr.
  • Projektet kan pågå som längst 18 månader.

Vem kan söka?

  • En aktör baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
  • Ett partnerskap för projektinitiering ska omfatta aktörer i minst tre länder.
  • Följande länder kan ingå i partnerskapet: Armenien, Azerbajdzjan, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland, Ukraina och Vitryssland.

Dagens utmaningar i Östersjöregionen – Konferens 19 november 2019
Svenska institutet arrangerar en heldagskonferens för att uppmärksamma tio år med EU:s strategi för Östersjöregionen och ramverket kring EU:s Östliga partnerskap. Syftet med konferensen är att dra lärdomar av samarbetet i regionen samt att diskutera framtida utmaningar och möjligheter utifrån deltagarnas samlade erfarenhet och kunskap.
Mer information och anmälan hittar du här. 

Godkända projekt inom stödformen projektinitiering
En lista på godkända projekt 2019 hittar du här. 
En lista på godkända projekt 2018 hittar du här. 

Frågor?
Har du frågor kring projektinitiering hittar du våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Hur du ansöker

FAQ