Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön samt Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Den projektverksamhet som Svenska institutet stöder inom stödformen ”Projektinitiering” ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen. Ett projekt som innehåller länder inom EU:s Östliga partnerskap ska även relatera till detta ramverk. Projekten ska också bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen.

  • En aktör baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
  • Ett partnerskap för projektinitiering ska omfatta aktörer i minst tre länder. Se villkor för ländernas deltagande och partnerskapets sammansättning i Instruktionen avsnitt 6 som du hittar under steg 2 nedan.
  • Ansökningsbelopp: Från 100 000 SEK till 500 000 SEK.
  • Projektet kan starta mellan 1 juni och 1 november 2018 och som längst pågå 18 månader.

Utlysningen stängde den 15 februari, 2018

Instruktionen och ansökningsdokumenten hittar du i beskrivningen av steg 2 nedan. Ansökningsportalen finns nedan i beskrivning av steg 3 ”Skicka in din ansökan”. Informationen finns även på engelska här. 

Vi har tyvärr uppmärksammat att man kan uppleva problem med att fylla i ansökningsbilagorna om man använder en Mac. Ansökningsbilagorna fungerar bäst med en PC. Om du inte har tillgång till en PC kan du mejla oss på våra kontaktuppgifter nedan så hjälper vi dig. 

Om du har problem med att skicka in din ansökan via ansökningsportalen måste du meddela oss detta på epost si@si.se före deadline d.v.s före midnatt 15 februari.

Har du frågor kring projektinitiering hittar du våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

När och hur kan jag ansöka?