Öppen för ansökningar till 11 februari

Översikt

Vad är Projektinitiering?

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Den projektverksamhet som Svenska institutet stöder inom stödformen ”Projektinitiering” ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen. Ett projekt som innehåller länder inom EU:s Östliga partnerskap ska även relatera till detta ramverk. Projekten ska också bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen.

  • Ansökningsbelopp: Från 100 000 kr till 500 000 kr.
  • Projektet kan pågå som längst 18 månader.

Vem kan söka?

  • En aktör baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
  • Ett partnerskap för projektinitiering ska omfatta aktörer i minst tre länder.
  • Följande länder kan ingå i partnerskapet: Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland och Ukraina.

Workshop för huvudsökande

SI kommer att arrangera digitala workshoppar för svenska huvudsökande 10 december och 14 januari. Mer information och anmälningslänk kommer att publiceras inom kort på denna hemsida.

Godkända projekt inom stödformen projektinitiering 2020

Vi är nu klara med våra beslut avseende den senaste utlysningen inom Projektinitiering (som stängde 2020-02-12).

En lista på godkända projekt 2020 hittar du här. 

Projektdatabas

Titta gärna i vår projektdatabas för att se vilka projekt vi tidigare godkänt. Projektdatabasen är under konstruktion och fler projektbeskrivningar tillkommer löpande.

Frågor?

Har du frågor kring projektinitiering hittar du våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

 

Hur du ansöker

FAQ