Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön samt Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Den projektverksamhet som Svenska institutet stöder inom stödformen ”Projektinitiering” ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen. Ett projekt som innehåller länder inom EU:s Östliga partnerskap ska även relatera till detta ramverk. Projekten ska också bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen.

Basfakta om stödformen:

  • En aktör baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
  • Ett partnerskap för projektinitiering ska omfatta aktörer i minst tre länder.
  • Ansökningsbelopp: Från 100 000 SEK till 500 000 SEK.
  • Projektet kan pågå som längst 18 månader.

Beslut inom projektinitiering för utlysningen som stängde 15 februari 2018

Nedan publiceras namn på de projekt som beviljats stöd för projektinitiering i Östersjöregionen i utlysningen med sista ansökningsdatum 2018-02-15.

Beviljade projekt

Nästa utlysning 

Svenska institutet öppnar nästa utlysning inom projektinitiering i början av november 2018. Utlysningen stänger 5 februari 2019 kl. 15.00 (svensk tid).

Under november och december ordnar Svenska institutet informations- och inspirationsträffar för dig som ska söka finansiering. På träffen får du tips och idéer att använda när du utvecklar din ansökan. Mer information publiceras senare.

Har du frågor kring projektinitiering hittar du våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

När och hur kan jag ansöka?