Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön samt Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Den projektverksamhet som Svenska institutet stöder inom stödformen ”Projektinitiering” ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen. Ett projekt som innehåller länder inom EU:s Östliga partnerskap ska även relatera till detta ramverk. Projekten ska också bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen.

Basfakta om stödformen:

  • En aktör baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
  • Ett partnerskap för projektinitiering ska omfatta aktörer i minst tre länder.
  • Ansökningsbelopp: Från 100 000 kr till 500 000 kr.
  • Projektet kan pågå som längst 18 månader.

Workshop om att söka projektfinansiering
Under december och januari arrangerar Svenska institutet workshoppar för dig som avser söka finansiering i utlysningen för Projektinitiering i Östersjöregionen. Workshoppen riktar sig till dig som är huvudsökande svensk aktör och kommer att fokusera på hur ni identifierar vilken förändring och utveckling ni vill åstadkomma i och med ert projekt, vilka som bör ingå i ett partnerskap och hur ni genom projektet stärker er ordinarie verksamhet. Den kommer med andra ord att ge de verktyg som behövs för att formulera en bra ansökan. Workshopparna arrangeras i Malmö, Stockholm och Umeå.

Umeå: Anmäl dig här till workshop 17 december i Umeå (senast 10 december)
Malmö: Anmäl dig här till workshop 14 januari i Malmö (senast 7 januari)

Frågor?
Har du frågor kring projektinitiering hittar du våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

När och hur kan jag ansöka?