Ansökan stängd

Översikt

Vad är Projektinitiering?

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön samt Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Den projektverksamhet som Svenska institutet stöder inom stödformen ”Projektinitiering” ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen. Ett projekt som innehåller länder inom EU:s Östliga partnerskap ska även relatera till detta ramverk. Projekten ska också bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen.

  • Ansökningsbelopp: Från 100 000 kr till 500 000 kr.
  • Projektet kan pågå som längst 18 månader.

Vem kan söka?

  • En aktör baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.
  • Ett partnerskap för projektinitiering ska omfatta aktörer i minst tre länder.
  • Följande länder kan ingå i partnerskapet: Armenien, Azerbajdzjan, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland, Ukraina och Vitryssland.

Save the date: 19 november 2019
Vi uppmärksammar 10 år av samarbeten i Östersjöregionen med en heldagskonferens på Stockholm City Conference Centre. Mer information kommer finnas här i mitten av september!

Nästa utlysning inom projektinitiering öppnar mot slutet av 2019.

Godkända projekt inom stödformen projektinitiering
En lista på godkända projekt 2019 hittar du här. 
En lista på godkända projekt 2018 hittar du här. 

Frågor?
Har du frågor kring projektinitiering hittar du våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Hur du ansöker

FAQ