Stöd för projektinitiering i Östersjöregionen

Detta program har lagts ner och ersatts med SI Baltic Sea Neighbourhood Programme.
En kvinna och en man går brevid varandra