Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön samt Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap. Den projektverksamhet som Svenska institutet stöder inom stödformen ”Projektinitiering” ska ha en tydlig koppling till någon eller några av utmaningarna identifierade i EU:s strategi för Östersjöregionen. Projekten ska bidra till att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara relationer i Östersjöregionen.

Utlysningen är öppen!

Utlysningen är öppen och stänger den 13 februari, 2018. Instruktionen och ansökningsdokumenten hittar du i beskrivningen av stegen nedan. Ansökningsportalen är öppen och länken finns nedan i beskrivning av steg 3 ”Skicka in din ansökan”. Informationen finns även på engelska här. 

Har du frågor kring projektinitiering hittar du våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

När och hur kan jag ansöka?