SI Baltic Sea Neighbourhood Programme – särskild utlysning Ukraina

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme är ett program som erbjuder finansiering för samarbete i projektform mellan EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s Östliga partnerskap. Inom programmet genomförde SI under 2023 en särskild utlysning av projektstöd till förmån för målgrupper i Ukraina.
Detail of Ucraines flag

Ansökan stängd

Utlysningen stängde 20 september 2023. Se beslutslistor på beviljade projekt som inkom under denna utlysning nedan. SI lanserar 2024 ett nytt program SI Ukraine Cooperation Programme med en första utlysning planerad till mars 2024.

Översikt

Notera att SI lanserar ett nytt program 2024 SI Ukraine Cooperation Programme med en första utlysning planerad till mars 2024. Se mer information på programmets hemsida.

Utlysningen hade sin bakgrund i nuvarande situation i Ukraina och de behov av stöd, samarbeten, kontakter och kompetens som finns. Det finns många partnerskap och nätverk i Östersjöregionen som inom ramen för denna utlysning kan starta eller bygga vidare på samarbeten och på så sätt utgöra ett stöd för ukrainska aktörer och målgrupper att stärka sin kompetens och därmed skapa förutsättningar inför kommande återuppbyggnad.

Vilken målgrupp riktade utlysningen sig mot?

Ansökan skulle föreslå ett projekt som avser adressera ett eller flera konkreta och angelägna behov som målgrupper i Ukraina står inför. Utlysningen erbjöd tre valbara inriktningar med olika målgrupper.

1.  Stöd till målgrupper inom akademin i Ukraina

Projekt inom denna inriktning syftar till att stötta doktorander och yngre forskare (postdocs) i Ukraina.

  • Sökbart belopp: minst 500 000 kronor men max 1 000 000 kronor
  • Projektperiod: 12 – 24 månader

2.  Stöd till lokal offentlig sektor i Ukraina

Projekt inom denna inriktning syftar till att stärka den institutionella kompetensen hos lokal offentlig sektor i Ukraina inom teman som är av vikt för att stödja samarbeten i nuvarande situation och skapa förutsättningar för återuppbyggande av ett hållbart ukrainskt samhälle.

  • Sökbart belopp: minst 500 000 kronor men max 1 000 000 kronor
  • Projektperiod: 12 – 24 månader

3.  Stöd till ungdomar och unga vuxna i Ukraina

Projekt inom denna inriktning syftar till att stötta ungdomar och unga vuxna i Ukraina nu och inför framtiden. Målgruppen är kopplad till gymnasiestudier, folkhögskolestudier eller studier på grundnivå inom högre utbildning.

  • Sökbart belopp: minst 500 000 kronor men max 1 500 000 kronor
  • Projektperiod: 12 – 24 månader

Vilka länder ingår?

  • Prioriterat land: I denna utlysning var Ukraina som land prioriterat. Det innebär att projektets huvudsakliga nytta ska tillfalla målgrupper i Ukraina enligt ovan inriktningar.
  • Huvudsökande: aktör ska vara en juridisk person baserad i Sverige.
  • Programländer: Programmet omfattar följande länder: Armenien, Azerbajdzjan, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Sverige, Tyskland och Ukraina.

Notera att specifika regler inom respektive inriktning gällande hur olika länder kan delta i projekt beskrevs i utlysningens ansökningsmaterial.

FAQ

Kontakt:

Om du har frågor – maila oss! balticseaneighbourhood@si.se