Creative Force

Representerar du en svensk organisation som arbetar internationellt med att stärka demokrati och mänskliga rättigheter? Använder du kultur eller media som metod för positiv förändring? I så fall är kanske Creative Force något för dig. Nedan hittar du övergripande information om programmet, FAQs och steg-för-steg ansökningsinstruktioner.

Ansökan stängd

Översikt

Denna utlysningsomgång erbjuder vi bidrag endast till samarbeten med partnerorganisationer från Afrika, Asien och MENA. Östeuropa & Turkiet omfattas inte den här gången på grund av begränsad budget. Utlysningen avser såddfinansiering samt stöd till samarbetsprojekt på max. 12 månader.

Vad är Creative Force?

Creative Force är ett program som finansierar internationella projekt. Det är öppet för svenska organisationer och deras partners i våra programländer. Förutsättningen är att du genom kultur eller media arbetar för att åstadkomma positiv förändring i länder där demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet brister. Det finns två olika typer av bidrag:

 • Såddfinansiering för att förbereda ett större projekt eller genomföra ett pilotprojekt. Du och din samarbetspart kan ansöka om upp till 100 000 kronor för ett projekt ni färdigställer inom 12 månader från projektstart. Vi rekommenderar att man söker såddfinansiering innan ett större samarbetsprojekt.
 • Samarbetsprojekt är större projekt som ska bidra till kunskapsutbyte och metodutveckling mellan parterna. Vi rekommenderar att du söker samarbetsprojekt när du redan genomfört ett såddprojekt. I denna utlysningsomgång kan du och dina internationella partner söka max. 500 000 kronor för projekt som pågår i max. 12 månader.

Vem kan söka?

 • Du måste ha en organisation/enskild firma som är registrerad i Sverige.
 • Din organisation måste ha varit registrerad i Sverige i minst ett år (för såddfinansiering) eller två år (för samarbetsprojekt).
 • Du måste skriva ansökan tillsammans med en partnerorganisation i ett eller flera av våra programländer.

Vilka länder ingår?

I Afrika, Asien och MENA:

 • Etiopien, Kenya, Rwanda, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia
 • Bangladesh, Kambodja, Vietnam
 • Algeriet, Egypten, Irak, Iran, Jemen, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien

I Östeuropa & Turkiet (obs! ingår ej denna utlysningsomgång)

Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien, Turkiet, Ukraina.

Obs! Vi beviljar inte projekt med Belarus där finansiellt stöd går till statliga, regionala eller kommunala aktörer.

Databas

Titta gärna i vår projektdatabas för att se vilka projekt vi tidigare beviljat stöd till.

Är mitt projekt rätt för Creative Force?

 • Projektet använder kultur eller media som huvudsaklig metod.
 • Projektet syftar till att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och/eller yttrandefrihet i programländerna.
 • Projektet bidrar till att uppnå programmets mål för programländerna.
 • Projektet vänder sig till förändringsaktörer i programlandet som vill lära sig nya metoder eller tekniker för att fortsätta att arbeta för förändring.
 • Projektet innehåller kunskapsutbyte och metodutveckling mellan parterna.
 • Projektet är hållbart. Detta innebär att metoderna och resultaten finns kvar och fortsätter verka när projektet är slut.

Hur du ansöker

FAQ

Har du frågor? Nedan finns en FAQ.

Har du redan beviljats stöd och har ett pågående projekt? Har du frågor? Se våra FAQs längst ner på sidan.

Om du fortfarande inte hittat svar på dina frågor – maila oss! creativeforce(at)si.se

Ansökningsinformation

Creative Force programmål och strategier

Om du redan beviljats stöd och har ett pågående projekt

Vi finns också på Facebook

Personuppgiftsbehandling

Svenska institutet är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna ansökningar är allmänna handlingar. I ansökan till Creative Force efterfrågar SI information om namn och kontaktuppgifter till den svenska sökande organisationens kontaktperson. Vi tar in samma personuppgifter för kontaktpersonen hos de huvudsakliga partnerorganisationerna. Uppgifterna hämtas in för att kunna hantera ansökan i alla dess skeenden och för att kunna ha kontakt med parterna. När ansökan väl är beslutad används uppgifterna i informations- och/eller analys/uppföljningssyfte. Uppgifterna delas om relevant med Sveriges utlandsmyndigheter. Läs vår integritetspolicy.