Öppnar för ansökningar 1 december

Översikt

Beviljade ansökningar: Creative Force såddfinansiering senaste omgången

Följ länken till listan över de ansökningar som beviljats i varje region:

Vi kommer att kontakta de som beviljats stöd inom kort. Vid frågor skriv till creativeforce@si.se.

Vad är Creative Force?

Creative Force är ett program som finansierar internationella projekt. Det är öppet för svenska organisationer och deras partners i våra programländer. Förutsättningen är att du genom kultur eller media arbetar för att åstadkomma positiv förändring i länder där demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet brister. Det finns två olika typer av bidrag:

 • Såddfinansiering för att förbereda ett större projekt eller genomföra ett pilotprojekt. Du och din samarbetspart kan ansöka om upp till 100 000 kronor för ett projekt ni färdigställer inom 12 månader från att ni beviljats stöd. Vi rekommenderar att man söker såddfinansiering innan ett större samarbetsprojekt.
 • Samarbetsprojekt är större projekt som ska bidra till kunskapsutbyte och metodutveckling mellan parterna. Vi rekommenderar att du söker samarbetsprojekt när du redan genomfört ett såddprojekt. Du och dina internationella partner kan ansöka om stöd för projekt som pågår i max. 12 månader eller max 24 månader (från att stödet beviljas). För ett 12-månaders projekt kan du söka upp till 500 000 kronor. För projekt som pågår i mer än 12 månader kan du söka max 1 miljon kronor.

Vem kan söka?

 • Du måste ha en organisation/enskild firma som är registrerad i Sverige.
 • Din organisation måste ha varit registrerad i Sverige i minst ett år (för såddfinansiering) eller två år (för samarbetsprojekt).
 • Du måste skriva ansökan tillsammans med en partnerorganisation i ett eller flera av våra programländer.

Vilka länder ingår?

 • I Afrika och Mellanöstern & Nordafrika (MENA):
  Etiopien, Kenya, Rwanda, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia
  Algeriet, Egypten, Irak, Iran, Jemen, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien
 • I Östeuropa och Turkiet:
  Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien, Turkiet och Ukraina
 • Ryssland:
  Viktigt! Vi har tagit bort den tidigare begränsningen till nordvästra Ryssland. Nu är det fritt fram att ansöka om stöd för projekt i hela landet.

Covid-19

 • Projekt bör normalt genomföras i programlandet eller i både programlandet och Sverige. Coronapandemin har dock radikalt påverkat våra möjligheter att resa och träffas fysiskt. Det är viktigt att du och din internationella partner tar hänsyn till detta när ni utformar ert projekt.
 • Under rådande pandemi ger vi projekten möjlighet att använda upp till 50% av budgeten till projektledning och projektadministration (budgetposterna Project management och Project administration). Detta gäller för utlysningen som öppnar den 1 december 2020.

Databas

Titta gärna i vår projektdatabas för att se vilka projekt vi tidigare beviljat stöd till.

 

Är mitt projekt rätt för Creative Force?

 • Projektet använder kultur eller media för att stärka demokrati, mänskliga rättigheter eller yttrandefrihet i programländerna.
 • Projektet bidrar till att uppnå programmets mål för programländerna.
 • Projektet innehåller kunskapsutbyte och metodutveckling mellan parterna.
 • Projektet vänder sig till förändringsaktörer i programlandet som vill lära sig nya metoder eller tekniker för att fortsätta att arbeta för förändring.
 • Projektet är hållbart. Detta innebär att metoderna och resultaten finns kvar och fortsätter verka när projektet är slut.

Hur du ansöker

FAQ