Vad är Creative Force?

Det är ett biståndsprogram med två olika typer av bidrag:

 • Såddfinansiering för att göra exempelvis en planeringsresa eller ett pilotprojekt. Du och din internationella partner kan ansöka om upp till 100 000 SEK för ett projekt ni färdigställer inom 12 månader från att ni beviljats stöd.
 • Samarbetsprojekt är större projekt med en kreativ kunskapsöverföring och hållbara mål. Vi ser gärna att du söker samarbetsprojekt när du redan har haft ett såddprojekt. Du och din partner kan söka upp till 500 000 per tolvmånadersperiod och du kan söka för max 24 månader (från att ni beviljats stöd), dvs max 1 miljon kronor.

Vem kan söka?

 • Du måste ha en organisation/enskild firma registrerad i Sverige.
 • Din organisation måste ha varit registrerad i Sverige i minst ett år (för såddfinansiering) eller två år (för samarbetsprojekt).
 • Du måste skriva ansökan tillsammans med en partnerorganisation i ett eller flera av Creative Forces programländer.

Vilka länder ingår?

 • I Afrika och Mellanöstern & Nordafrika (MENA):
  Etiopien, Kenya, Rwanda, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia
  Algeriet, Egypten, Iran, Irak, Jordan, Libanon, Libyen, Marocco, Palestina, Syrien, Tunisien, Jemen
 • I Östeuropa och Turkiet:
  Armenien, Azerbajdzjan, Belarus/Vitryssland, Georgien, Moldavien, Ukraina och Turkiet
 • Ryssland:
  Nordvästra Ryssland

Är mitt projekt rätt för Creative Force?

 • Du har en organisation som är registrerad i Sverige.
 • Projektet använder kultur eller media för att stärka demokrati, mänskliga rättigheter eller yttrandefrihet i programländerna.
 • Projektet bidrar till att uppnå programmets mål för programländerna.
 • Projektet innehåller kunskapsöverföring mellan parterna. Exempel kan vara erfarenhetsutbyte, arbetsmetoder eller nya tekniker.
 • Projektet vänder sig till högmotiverade människor i programlandet som vill lära sig nya metoder eller tekniker för att fortsätta att arbeta för förändring.
 • Projektet är hållbart. Detta innebär att metoderna och resultaten finns kvar och fortsätter verka när projektet är slut.

När och hur kan jag ansöka om stöd?