Ansökan stängd

Översikt

Beslut för Creative Force utlysning 1 2020

Vi är nu klara med våra beslut avseende den senaste utlysningen inom Creative Force (som stängde 2020-01-31). Tack för alla 83 ansökningar vi fick den här gången.

Länkar till beslutslistor per region:

Ni som nu får projektpengar inom Creative Force har säkert många frågor till oss eftersom Covid-19 troligtvis kommer att påverka era projekt. Vi kommer snart att skicka ut beslutsbrev och avtal samt instruktioner om hur ni vid behov ska revidera aktivitetsplaner och budget.

Om du har brådskande frågor skriv till creativeforce@si.se. Vi ber om överseende om det tar några dagar för oss att svara på era mail.

Nästa utlysning (endast för såddfinansiering) öppnar i juni. Mer information kommer att finnas här inom kort. Välkommen att söka!

Vad är Creative Force?

Creative Force ger stöd till samarbeten mellan aktörer i Sverige och programländerna som med kultur eller media som metod arbetar för att åstadkomma positiv förändring i länder där demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet brister. Det finns två olika typer av bidrag:

 • Såddfinansiering för att förbereda ett större projekt eller genomföra ett pilotprojekt. Du och din samarbetspart kan ansöka om upp till 100 000 SEK för ett projekt ni färdigställer inom 12 månader från att ni beviljats stöd. Vi rekommenderar att ni söker såddfinansiering innan ett större samarbetsprojekt.
 • Samarbetsprojekt är större projekt som ska bidra till kunskapsutbyte och metodutveckling mellan parterna. Vi rekommenderar att du söker samarbetsprojekt när du redan genomfört ett såddprojekt. Du och din samarbetspart kan söka upp till 500 000 per tolvmånadersperiod och ni kan söka för max 24 månader (från att ni beviljats stöd), dvs max 1 miljon kronor. .

Vem kan söka?

 • Du måste ha en organisation/enskild firma som är registrerad i Sverige.
 • Din organisation måste ha varit registrerad i Sverige i minst ett år (för såddfinansiering) eller två år (för samarbetsprojekt).
 • Du måste skriva ansökan tillsammans med en partnerorganisation i ett eller flera av Creative Forces programländer.

Vilka länder ingår?

 • I Afrika och Mellanöstern & Nordafrika (MENA):
  Etiopien, Kenya, Rwanda, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia
  Algeriet, Egypten, Irak, Iran, Jemen, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien
 • I Östeuropa och Turkiet:
  Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien, Turkiet och Ukraina
 • Ryssland:
  Nordvästra Ryssland

Projekt bör genomföras i programlandet eller i både programlandet och Sverige. Obs att Utrikesdepartementet avråder från resor till vissa programländer. Projekt inom Creative Force kan omfatta partner eller deltagare från dessa länder men projektet måste genomföras i ett annat programland (utan avrådan) eller i Sverige.

Databas

Titta gärna i vår projektdatabas för att se vilka projekt vi tidigare beviljat stöd till.

 

Är mitt projekt rätt för Creative Force?

 • Projektet använder kultur eller media för att stärka demokrati, mänskliga rättigheter eller yttrandefrihet i programländerna.
 • Projektet bidrar till att uppnå programmets mål för programländerna.
 • Projektet innehåller kunskapsutbyte och metodutveckling mellan parterna. Exempel kan vara erfarenhets- och kompetensutbyte eller utbildning i nya arbetsmetoder och tekniker.
 • Projektet vänder sig till förändringsaktörer i programlandet som vill lära sig nya metoder eller tekniker för att fortsätta att arbeta för förändring.
 • Projektet är hållbart. Detta innebär att metoderna och resultaten finns kvar och fortsätter verka när projektet är slut.

Hur du ansöker

FAQ