Creative Force

Representerar du en svensk organisation som arbetar internationellt med att stärka demokrati och mänskliga rättigheter? Använder du kultur eller media som metod för positiv förändring? I så fall är kanske Creative Force något för dig. Nedan hittar du övergripande information om programmet, FAQs och steg-för-steg ansökningsinstruktioner. Utlysningen är öppen och stänger den 31 januari 2022.

Öppen för ansökningar till 31 januari

Nästa ansökningsomgång, som inkluderar både sådd- och samarbetsprojekt, är öppen från den 20 december 2021 till den 31 januari 2022.

Översikt

Vad är Creative Force?

Creative Force är ett program som finansierar internationella projekt. Det är öppet för svenska organisationer och deras partners i våra programländer. Förutsättningen är att du genom kultur eller media arbetar för att åstadkomma positiv förändring i länder där demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet brister. Det finns två olika typer av bidrag:

 • Såddfinansiering för att förbereda ett större projekt eller genomföra ett pilotprojekt. Du och din samarbetspart kan ansöka om upp till 100 000 kronor för ett projekt ni färdigställer inom 12 månader från projektstart. Vi rekommenderar att man söker såddfinansiering innan ett större samarbetsprojekt.
 • Samarbetsprojekt är större projekt som ska bidra till kunskapsutbyte och metodutveckling mellan parterna. Vi rekommenderar att du söker samarbetsprojekt när du redan genomfört ett såddprojekt. Du och dina internationella partner kan ansöka om stöd för projekt som pågår i max. 12 månader eller max 24 månader (från projektstart). För ett 12-månaders projekt kan du söka upp till 500 000 kronor. För projekt som pågår i mer än 12 månader kan du söka max 1 miljon kronor.

Vem kan söka?

 • Du måste ha en organisation/enskild firma som är registrerad i Sverige.
 • Din organisation måste ha varit registrerad i Sverige i minst ett år (för såddfinansiering) eller två år (för samarbetsprojekt).
 • Du måste skriva ansökan tillsammans med en partnerorganisation i ett eller flera av våra programländer.

Vilka länder ingår?

I Afrika, Asien och MENA:

 • Etiopien, Kenya, Rwanda, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia
 • Bangladesh, Kambodja, Vietnam
 • Algeriet, Egypten, Irak, Iran, Jemen, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien

I Östeuropa och Turkiet:

 • Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien, Turkiet och Ukraina
  Obs! Vi beviljar inte projekt med Belarus där finansiellt stöd går till statliga, regionala eller kommunala aktörer.

Covid-19

Projekt bör normalt genomföras i programlandet eller i både programlandet och Sverige. Coronapandemin har dock radikalt påverkat våra möjligheter att resa och träffas fysiskt. Det är viktigt att du och din internationella partner tar hänsyn till detta när ni utformar ert projekt. 

Databas

Titta gärna i vår projektdatabas för att se vilka projekt vi tidigare beviljat stöd till.

 

Är mitt projekt rätt för Creative Force?

 • Projektet använder kultur eller media som huvudsaklig metod.
 • Projektet syftar till att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och/eller yttrandefrihet i programländerna.
 • Projektet bidrar till att uppnå programmets mål för programländerna.
 • Projektet vänder sig till förändringsaktörer i programlandet som vill lära sig nya metoder eller tekniker för att fortsätta att arbeta för förändring.
 • Projektet innehåller kunskapsutbyte och metodutveckling mellan parterna.
 • Projektet är hållbart. Detta innebär att metoderna och resultaten finns kvar och fortsätter verka när projektet är slut.

Hur du ansöker

FAQ

Har du frågor? Nedan finns en FAQ.

Har du redan beviljats stöd och har ett pågående projekt? Har du frågor? Se våra FAQs längst ner på sidan.

Om du fortfarande inte hittat svar på dina frågor – maila oss! creativeforce(at)si.se

Ansökningsinformation
FAQ: Creative Force programmål och strategier
FAQ: Om du redan beviljats stöd och har ett pågående projekt

Rapport: Lärdomar och råd efter 10 år med Creative Force

I maj 2019 anordnade SI en konferens för tidigare projektägare. Syftet var att dela lärdomar och ge råd för att hjälpa SI att ta Creative Force in i nästa årtionde. Deltagarna arbetade med stort engagemang och gav många värdefulla råd utifrån egen erfarenhet. Läs mer om dagen i rapporten Kultur och media i det nya demokratibiståndet.

Personuppgiftsbehandling

Svenska institutet är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna ansökningar är allmänna handlingar. I ansökan till Creative Force efterfrågar SI information om namn och kontaktuppgifter till den svenska sökande organisationens kontaktperson. Vi tar in samma personuppgifter för kontaktpersonen hos de huvudsakliga partnerorganisationerna. Uppgifterna hämtas in för att kunna hantera ansökan i alla dess skeenden och för att kunna ha kontakt med parterna. När ansökan väl är beslutad används uppgifterna i informations- och/eller analys/uppföljningssyfte. Uppgifterna delas om relevant med Sveriges utlandsmyndigheter. Läs vår integritetspolicy.

Vi finns också på Facebook och på Instagram.