Deltagare i SI Leader Lab 2019 medverkar online via videoverktyget Zoom under deras diplomering.