299 internationella studenter beviljas SI:s Scholarship for Global Professionals

Varje år beviljar Svenska institutet stipendier för studier på svenska lärosäten. Stipendiet är försett för studier på magister- och masternivå och beviljas idag till 299 studenter från 40 länder för det akademiska året 2023/2024.

SI:s Scholarship for Global Professional har i syfte att stärka framtida globala ledare vars ambition är att arbeta för demokratiska, fredliga och hållbara samhällen. Stipendiet delas ut baserat på akademiska meriter, ledarskap- och arbetslivserfarenhet, samt den ansökandes förutsättningar att bidra till en mer hållbar utveckling i sitt hemland. Det totala anslaget för årets stipendium uppnår 163 miljoner kronor. 

I år ökade ansökningarna till stipendiet med 20 procent. 9843 ansökningar togs emot och av dessa passerade 7172 SI:s första urvalsprocess och antogs senare till svenska lärosäten.

De beviljade stipendiaterna kommer att studera på 29 av 30 olika svenska lärosäten. De studerar 192 olika magister- och masterprogram och de mest populära ämnesområdena är samhällsvetenskap, teknologi och naturvetenskap.

Sedan 1945 har vi arbetat för att stärka relationerna mellan Sverige och världen och vårt stipendieprogram är ett viktigt verktyg i detta. Att studera i Sverige ger dessa talanger fler metoder och ökad kunskap för att arbeta med hållbar utveckling och 2030-agendan i sina hemländer. I år har vi sett ett rekordstort intresse för vårt stipendium från stora talanger över hela världen, och vi ser fram emot att bygga en stark relation med de nya stipendiaterna. Välkommen till Sverige, hälsar Madeleine Sjöstedt, generaldirektör på Svenska Institutet. 

Lista över stipendiater för det akademiska året 2023/2024