Startsida

Aktuellt

Läs mer om “Hur vi kommunicerar Sverige”

Hur vi kommunicerar Sverige

Vårt uppdrag är att kommunicera svenska kompetenser, erfarenheter och värderingar som är viktiga för oss och stötta de som arbetar med Sverige i internationella sammanhang.