Custom Result: lediga jobb

Här ser du våra lediga samt tillsatta tjänster.
Visual teamwork

 

Beslut om avbruten rekrytering

2021-01-07: Handläggare till enheten för Svenska institutet Paris, dnr. 09388/2020.

Ett beslut om avbruten tillsättning kan ej överklagas.

Beslut om tillsatta tjänster

2021-01-12: Analytiker till enheten för Sverigebildsanalys, dnr 09397/2020.

2021-01-04: Kommunikatör till enheten för global kommunikation, dnr 09357/2020.

Överklagan
En tillsättning kan överklagas inom tre veckor från och med det datum
som beslut om anställning anslagits här. Överklagan skickas som e-post till si@si.se
eller via brev till Svenska institutet, Box 9, 121 21 Johanneshov.

Det är viktigt att det framgår vilket beslut som överklagas. Ange därför beslutets
diarienummer. Det ska även framgå vilken ändring av beslutet du vill ha och skälen
till detta. Din överklagan vidarebefordras till Statens överklagandenämnd för prövning.