Custom Result: lediga jobb

SI är en myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. Vi arbetar med Sverigefrämjande, samarbete i Östersjöregionen och global utveckling.

Beslut om tillsatta tjänster

Svenska institutet har tagit beslut om anställning i dnr. 00821/2022. Denna information anslogs 2022-06-17.
Svenska institutet har tagit beslut om anställning i dnr. 00768/2022. Denna information anslogs 2022-06-15.

Överklagan
En tillsättning kan överklagas inom tre veckor från och med det datum
som beslut om anställning anslagits här. Överklagan skickas som e-post till si@si.se
eller via brev till Svenska institutet, Box 9, 121 21 Johanneshov.

Det är viktigt att det framgår vilket beslut som överklagas. Ange därför beslutets
diarienummer. Det ska även framgå vilken ändring av beslutet du vill ha och skälen
till detta. Din överklagan vidarebefordras till Statens överklagandenämnd för prövning.