Custom Result: lediga jobb

Här ser du våra lediga samt tillsatta tjänster. Om du hittar en tjänst som intresserar dig i listan nedan, klickar du på tjänsten för mer information och för att göra din ansökan.

Beslut om tillsatta tjänster

Svenska institutet har tagit beslut om anställning i dnr. 10578/2021. Denna information anslogs 2022-01-14.

Överklagan
En tillsättning kan överklagas inom tre veckor från och med det datum
som beslut om anställning anslagits här. Överklagan skickas som e-post till si@si.se
eller via brev till Svenska institutet, Box 9, 121 21 Johanneshov.

Det är viktigt att det framgår vilket beslut som överklagas. Ange därför beslutets
diarienummer. Det ska även framgå vilken ändring av beslutet du vill ha och skälen
till detta. Din överklagan vidarebefordras till Statens överklagandenämnd för prövning.