AI i centrum för Svenska institutets utställning på House of Sweden

I tisdags öppnade den årslånga utställningen "Artificial Intelligence IRL: How Sweden is putting AI to good use" på House of Sweden i Washington. Utställningen presenterar ett tjugotal svenska banbrytande AI-lösningar och undersöker nyttan av AI.

Kommer AI att förändra livet som vi känner det eller är det bara det senaste modeordet?

Förmågan att bearbeta enorma mängder data och genomföra storskaliga lösningar är revolutionerande men kan också medföra allvarliga etiska dilemman. AI-teknologi kan både automatisera tråkiga arbetsmoment OCH vara ett medel för att skapa och sprida desinformation.

Årets utställning på House of Sweden i Washington, Artificial Intelligence IRL: How Sweden is putting AI to good use, presenterar ett antal konkreta tillämpningar av AI som kan göra skillnad ­- alla med kopplingar till Sverige. Här har den svenska innovationsmodellen, med ett nära samarbete mellan industri, akademi och offentlig sektor, haft en avgörande betydelse.

”Partnerskap och samarbete är två viktiga faktorer som bidragit till flera svenska innovationer, till exempel teknikutveckling för den gröna omställningen”, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet. ”Det är därför inte förvånande att det högteknologiska arbetet inom AI återigen visar vår förmåga att kunna samarbeta och skapa morgondagens lösningar.”

I utställningen får besökarna veta mer om hur olika svenska företag och organisationer utvecklar och implementerar artificiell intelligens på ett sätt som kan leda till ett mer öppet samhälle, en friskare värld och en grönare planet. Bland annat visas avgörande framsteg inom den medicinska forskningen och det hållbara jordbruket.

Samtidigt diskuteras de etiska ställningstaganden som alla stora teknologiska landvinningar ger upphov till. Inte minst frågan om vikten av vem det är som skapar och sätter AI-applikationen i arbete.

”Jag tror att AI kommer att ha en djupgående påverkan på vårt samhälle,” säger Urban Ahlin, Sveriges ambassadör i USA. ”Utställningen ger exempel på hur AI kan användas på ett bra sätt. Men med den kraftfulla tekniken som AI besitter finns det självklart risker som vi bör vara medvetna om. Med den här utställningen bjuder vi in besökaren att reflektera över AI:s roll i framtidens samhälle.”

Artificial Intelligence IRL produceras av Svenska institutet i samarbete med WASP, WASP-HS och RISE samt Sveriges ambassad i USA. Organisationer som stöder svensk AI-innovation och har bidragit till denna utställning inkluderar Agtech Sweden, Vinnova, AI Sweden och Swenode samt alla företag och organisationer som finns med i utställningen.

WASP 
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är ett nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, forskarutbildning och rekrytering av akademisk kompetens. WASP utgör det största individuella forskningsprogrammet i Sverige i modern tid.

Forskningsprogrammets mål är att positionera Sverige som en internationellt erkänd och ledande nation inom områdena artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara.

WASP-HS 
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanity and Society (WASP-HS) är ett forskningsprogram som pågår till 2029. WASP-HS vision är att främja ny tvärvetenskaplig kunskap inom humaniora och samhällsvetenskap om AI och autonoma system och deras påverkan på mänsklig och social utveckling. WASP-HS möjliggör spetsforskning, expertis och kompetensuppbyggnad inom humaniora och samhällsvetenskap om hur artificiell intelligens påverkar mänskligheten och samhället och vice versa.

RISE
Research Institutes of Sweden (RISE) är ett oberoende, statligt forskningsinstitut och innovationspartner. De bistår akademin samt privat och offentlig sektor med att utveckla nya teknologier, produkter, tjänster och processer för en hållbar värld och en konkurrenskraftig industri. Institutet stödjer små och medelstora företag genom att dela med sig av sin expertis för att hjälpa till att lösa komplexa utmaningar samt genom att dela sina unika testmiljöer och laboratorier.

House of Sweden
House of Sweden i Washington är en viktig arena för dialog och erfarenhetsutbyte mellan svenska och amerikanska aktörer. SI bistår årligen den svenska ambassaden i Washington med att skapa en utställning i House of Sweden. Utställningen invigs i mars varje år och står kvar till februari påföljande år.