Alumner och representanter från svenska ambassader samlades i Stockholm

I slutet av maj höll Svenska institutet det årliga SI Alumni Leaders Meeting i Stockholm. Där samlades 23 styrelseledamöter från SI:s internationella alumninätverk och 15 representanter från svenska utlandsmyndigheter för att dela erfarenheter, stärka samarbetet och utveckla relationerna med Sveriges alumner tillsammans.

Idag består alumninätverket av över 20 000 SI-alumner globalt och 50 certifierade lokala alumninätverk runt om i världen. Nätverkets mål är att fungera som en plattform där alumner kan hålla kontakt med varandra och med Sverige, bibehålla och utöka sitt nätverk till andra alumner, samt arbeta tillsammans för en hållbar utveckling.

Under det senaste året har SI arbetat för att utveckla de erbjudanden som ges till alumninätverket och samtidigt förbättra synergin och samarbetet med svenska utlandsmyndigheter. Initiativet med Alumni Leaders Meeting är ett viktigt steg i att förverkliga dessa insatser.

Under mötet fick representanterna möjlighet att dela sina erfarenheter, kunskaper och hitta synergier för framtida samarbeten. Ett av målen med mötet var att utveckla verktyg som är viktiga för att effektivisera och förbättra arbetet med alumnirelationer för alla tre parter: utlandsmyndigheter, alumner och SI. Representanten från Sveriges utlandsmyndighet i Kenya, Mutheu Mbondo, betonar vikten av att samarbeta med alumner för att uppnå ambassadens mål inom handelsfrämjande och exportfrämjande:

– Alumnerna är verkligen en del av hur vi når vårt treårsmål. De hjälper oss att öppna dörrar och kopplar oss till viktiga intressenter i Kenya. De är ovärderliga och en nyckeldel av vårt arbete. Vi kan inte göra det vi gör utan stöd från våra alumner. Jag ser ett stort värde i det som alumnerna ger oss, och jag hoppas verkligen att vi kan ge tillbaka samma värde till våra alumner.

Om det globala alumninätverket

Sverige Alumninätverket är en global gemenskap öppen för alla som har fått ett stipendium från Svenska institutet, deltagit i ett av våra ledarskapsprogram eller har studerat i Sverige.

Läs mer om Sverige Alumninätverket och de många erbjudanden vi tillhandahåller här: Alumni – Svenska institutet (si.se)