Årets mottagare av nyinstiftade Young Courage Award utsedda

I samarbete med Svenska institutet och Sveriges ambassader delar Raoul Wallenberg Academy för första gången ut den internationella utmärkelsen Young Courage Award. Årets åtta unga vinnare kommer från Frankrike, Serbien, Spanien och Ungern och har med små resurser visat prov på stort civilkurage, mod och engagemang.
Porträtt av de 8 mottagarna av Young Courage Award

Young Courage Award uppmärksammar unga personer mellan 13 och 20 år som gjort medmänsklig skillnad i sin vardag. Årets mottagare har valts ut bland förslag från allmänheten och partnerorganisationer i de medverkande pilotländerna: Frankrike, Serbien, Spanien och Ungern. De svenska ambassaderna i de fyra länderna har ansvarat för det förberedande nomineringsarbetet. Därefter har den svenska juryn utsett åtta vinnare som med empati och civilkurage bidragit till ett medmänskligare samhälle.

– Vi i juryn känner oss hedrade över att ha fått uppdraget att utse de allra första vinnarna av Young Courage Award, säger Jiloan Hamad, fotbollsspelare och juryledamot. Nivån på de internationella nomineringar som vi tagit ställning till har varit imponerande hög och det har varit ett rent nöje att få delta i juryarbetet.

Mottagarna av 2021 års Young Courage Award är:

Victor Delyfer 15 år och Charles Delyfer 17 år, Frankrike
Bröderna Delyfer har startat föreningen Humans Unite Project som involverar ungdomar i insamlingar för att hjälpa människor i nöd. De har bland annat samlat in pengar till två robotar som hjälper barn med leukemi att kommunicera med omvärlden, samt finansierat utbildning för åtta unga libanesiska studenter som påverkats av Coronasituationen i Beirut.

Victor Gardere, 16 år, Frankrike
Victor Gardere premieras för sitt innovativa och framgångsrika arbete med att motverka ohälsa under pandemin. När Victor såg att undernäringen ökade skapade han har ett formulär som riktade sig till personer i riskzonen, för att stämma behov och resurser. Utifrån svaren producerade han utbildningsmaterial och dataprogram för skola och civilsamhälle som fokuserade på hälsa och hur man kan ta vara på mat.

Marija Brletić, 18 år, Serbien
Marija Brletć får utmärkelsen för att hon sedan 15-årsåldern har organiserat humanitära insatser för barn från utsatta och diskriminerade grupper som behöver dyrbar medicinsk sjukvård. Marija samlar in ekonomiskt stöd genom att organisera sociala evenemang och insamlingsevent.

Milica Jovanović, 18 år, Serbien
Milica Jovanović uppmärksammas för att hon agerat medmänskligt och med civilkurage i en akut situation. Milica, som läser omvårdnad på gymnasiet, har lärt sig att man inte bör flytta människor som råkat ut för en olycka. När hon blev vittne till en bilolycka hindrade hon därför de andra att flytta den skadade mannen. Ambulanspersonalen kunde intyga att hennes ingripande med största sannolikhet gjorde att han inte blev förlamad. Nu volontärarbetar Milica i covid-ambulanser.

Boglárka Kocsis, 19 år, Ungern
Boglárka Kocsis får utmärkelsen för att hon har utbildat sina klasskamrater i riskerna med hatiska och fördomsfulla kommentarer (hate-speech). Hon reagerade när några av hennes klasskamrater började använda en kränkande jargong och ge uttryck för konspirationsteorier och skrev en uppsats om konsekvenserna av hate-speech. Det resulterade i en engagerad diskussion mellan klasskamraterna, som sedan dess behandlar varandra med större respekt.

Borbála Bozsó, 17 år, Ungern
Borbála Bozsó står ofta upp för mänskliga rättigheter och protesterar mot orättvisor i samhället. Hon är engagerad i kampen mot sexuella trakasserier bland unga och deltar i arbetet för HBTQ-personers rättigheter och jämställdhet. För Borbála är det en självklarhet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg eller ursprung.

Sara Morales García, 18 år, Spanien
Sara Morales García uppmärksammas för sin vilja att göra världen lite bättre. Sara deltar i flera sociala projekt, bland annat ”Acción con sonrisas” (Aktion för leende) vid sjukhuset Hospital Niño Jesús som vill sprida glädje bland barn inom palliativ vård. Hon samlar även in mat till utsatta familjer i projektet “Från familj till familj”.

På grund av Coronarestriktionerna medverkar de internationella mottagarna digitalt under den officiella prisceremonin i Stockholm på Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti, Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet.

Under året som följer fungerar de internationella mottagarna som ”Young Courage-ambassadörer” och kan medverka när svenska ambassader och konsulat anordnar aktiviteter och seminarier om civilkurage, mänskliga rättigheter eller demokrati.

Juryn har bestått av: Wendy Francis, utbildare och skribent, Jiloan Hamad, fotbollsspelare, Beata Kull, grundare av Lärargalan, Peter Rung, grundare av Huskurage och Oscar Zia, artist och programledare.

Om Ungt Kurage och Young Courage Award

Under slutet av andra världskriget räddade den svenske diplomaten Raoul Wallenberg (länk till EWA) tiotusentals ungerska judar undan Förintelsen. Hans mod och uppfinningsrikedom fortsätter att inspirera människor än i dag.
För att hedra minnet av Wallenberg delar Raoul Wallenberg Academy (RWA) ut utmärkelsen Ungt kurage sedan 2015 till ungdomar i Sverige. Den internationella motsvarigheten, Young Courage Award, instiftades 2021 av Svenska institutet och RWA. Priset är icke-politiskt och tilldelas unga personer som verkat i Raoul Wallenbergs anda i sin vardag. Svenska ambassader i de medverkande länderna deltar i utlysningsarbetet. En svensk jury, utsedd av RWA, utser därefter vinnarna.

Om Raoul Wallenberg Academy

RWA är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda. Stiftelsen grundades för att inspirera unga att med civilkurage och medmänsklighet agera för allas lika värde.