Besöksprogram för svenskstuderande från Centret för svenska studier i Minsk.

Maria Sakovets, en av svensklärarna vid Centret för svenska studier i Minsk, berättar om studenternas och lärarnas upplevelser under besöksprogrammet i Stockholm.

Studiebesöket som anordnades av Svenska institutet för svenskstuderande från Centret för svenska studier i Minsk lämnade oförglömligа och trevligа intryck i minnet av alla deltagare, särskilt de som reste till Sverige för första gången.

Vår grupp bestod av elva personer som hade olika utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet men det vi hade gemensamt var intresset för svenska språket och Sverige. Det lärorika programmet öppnade upp många nya saker för oss alla och motiverade våra studenter att fortsätta sina svenskstudier. Studieresan var inte minst viktig för lärarna som kan sprida de nya kunskaperna vidare.

Vi hade besök på olika universitet såsom Stockholms universitet, Södertörns högskola och Karolinska Institutet där vi fick veta om studiemöjligheter på olika nivåer vilket inspirerade vissa studenter att eventuellt fortsätta sin utbildning vid ett svenskt lärosäte. Dessutom, tack vare mötet med flera språkstudenter från Institutionen för slaviska språk, fick våra studenter möjlighet att öva svenska även utanför programmet. Det uppskattade de jättemycket!

Vi besökte också sådana organisationer som Alla Kvinnors Hus och Kvinna till Kvinna där vi lyssnade på innehållsrika föreläsningar om jämställdhetsfrågor och människorättskränkningar samt den hjälp som dessa organisationer erbjuder. Vi blev inspirerade av deras verksamhet och samtidigt blev vi förvånade över att Sverige inte är så jämställt som vi trodde.

Under rundturen i riksdagen fick vi närvara vid ett riktigt riksdagsmöte och se hur dess verksamhet ser ut från insidan samt hade en frågestund med en riksdagsledamot (S). Det var också givande att få träffa representanter från Moderata Ungdomsförbundet och Socialdemokraternas Ungdomsförbund. De här mötena gav oss en överblick över det politiska läget i Sverige idag och väckte intressanta diskussioner om samhällsviktiga frågor.

Vi hann också med besök på Kungliga biblioteket och Sveriges Radio där vi fick träffa underbara människor som höll intressanta föreläsningar och hjälpte oss att fördjupa vår förståelse för det svenska samhället samt problem som Sverige har nuförtiden.

Besöksprogrammet var så spännande att vi inte ens märkte hur snabbt veckan gick. Men trots det intensiva programmet lyckades vi även se mycket av den julpyntade staden och få en riktig julstämning.

Denna resa har verkligen varit en höjdpunkt och inspirationskälla för oss alla vilket vi tackar Svenska Institutet för!