”Bilden av Sverige stämmer överens med vad jag trodde” – expertkommentar från Utrikespolitiska institutet

SI har undersökt bilden av Sverige i Mellanöstern, Nordafrika och Asien. Vi har bett Åsa Malmström Rognes, som är programchef för Asienprogrammet på Utrikespolitiska institutet, att kommentera resultaten för Asien.
Portätt av Åsa Malmström Rognes

Vad tycker du sticker ut i resultaten?

Det är inte så mycket som är förvånande. Bilden av Sverige stämmer överens med vad jag trodde. Vi vet att reaktionerna på koranbränningarna och informationspåverkanskampanjen mot den svenska socialtjänsten har varit koncentrerade till Mellanöstern. I Indonesien och Pakistan finns inte heller en diasporakoppling till Sverige, som det gör i en del länder i Mellanöstern.

Vad tror du det beror på att den mest positiva uppfattningen om Sverige finns i Indien och Indonesien och att flest negativa finns i Pakistan?

I Indien finns en positiv grunduppfattning. Sverige är kanske inte så välkänt men associeras med hög livskvalitet, stabilitet och anses vara ett rikt land. Det negativa med koranbränningarna har inte fastnat. Premiärminister Modi kan vara lite avig mot väst och kritisera kolonialismen, men har inte använt koranbränningarna. Troligen eftersom han inte anser sig ha något att vinna på det. Indien positionerar sig som en regional stormakt och Modi vill locka utländska investeringar till Indien. Han har nog inget intresse av att peka ut ett enskilt EU-land.

Indonesien står inför ett presidentval och har fokus på helt andra frågor än utrikespolitik och ett land som Sverige. Koranbränningarna kom tidigare upp i sociala medier, men försvann lika snabbt och verkar inte ha fastnat. Sverige förknippas mer med Zlatan och IKEA, men Sverige är generellt långt borta.

I Pakistan finns en helt annan inrikespolitisk debatt än i både Indien och Indonesien och det finns en dubbel bild av väst. Å ena sidan anses väst ha mycket att erbjuda, exempelvis utbildning, å andra sidan tycker man att väst anser sig vara lite förmer. En händelse som koranbränningarna kan användas som politiskt slagträ om man vill måla upp en negativ bild av västvärlden och ställa den mot Pakistan. Det skedde exempelvis i samband med Muhammedkarikatyrerna, om än i högre grad i Mellanöstern. Frågan är hur mycket som nu handlar om Sverige och hur mycket som handlar om väst.

Hur påverkar resultaten förutsättningarna för Sverige att verka i dessa länder framåt?

Jag tror att relationerna fortsätter som vanligt. Sverige har många kontakter med Indien, både bilateralt och genom EU. Det är en ständigt pågående dialog och från svenskt håll låter man väldigt optimistisk om möjligheterna att expandera handel med Indien.

I Indonesien och Pakistan har kriget mellan Israel och Hamas tagit över i nyhetsflödet. Stödet för palestinier är starkt i båda länderna. Om inte kriget hade skett så kanske koranbränningarna hade fastnat mer, men det går inte att veta.

Läs vår rapport om Bilden av Sverige i Mellanöstern, Nordafrika och Asien