Bilden av Sverige utomlands 2022

Svenska institutet presenterar idag 2022 års rapport om bilden av Sverige utomlands. 2022 var ett år som till stor del dominerades av Rysslands invasion av Ukraina och av geopolitisk och ekonomisk instabilitet. Det har präglat det utländska samtalet och rapporteringen om Sverige.
Glaspelare vid Sergels torg i Stockholm, lyser i gult och blått - för att markera stöd till Ukraina.

Sverige har varit utsatt för en intensiv informationspåverkanskampanj under året, vilket har gett genomslag i omvärldens rapportering. Till skillnad från de senaste två åren är Sveriges pandemihantering inte längre central i den utländska rapporteringen om Sverige, under 2022 har andra frågor stått i fokus. Sverige har varit en tydlig del av de stora geopolitiska händelserna, inte minst med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Där har det varit en särskilt intensiv rapportering om Sveriges Natoansökan och vid läckorna på Nordsteam 1 och 2. 

När SI sammanfattar året som gått ser vi en fortsatt generell positiv uppfattning hos allmänheten i andra länder om Sverige. Bilden utmanas dock av vår analys av medierapporteringen som möjligen kan ge viss anledning till oro för hur uppfattningen om Sverige är på väg att förändras i vissa delar av världen.

Natoansökan var årets mest framträdande tema i utländsk rapportering om Sverige 
Ingen annan händelse fick större genomslag i internationella medier än Sveriges Natoansökan. Tonen i rapporteringen har till stor del varit neutral och saklig. När den årliga mätningen Ispos Nations Brand Index släpptes i höstas gick det att se att Sverige ligger stabilt, likt tidigare år på plats 9 bland de rankade länderna, men att bilden har försämrats i Ryssland och Turkiet. Det bedöms bero på Natoprocessen.

Bilden visar antalet omnämningar av Sverige i nyhetsmedier och på sociala medier, bloggar och forum under 2021 och 2022. Under 2021 nämndes Nato vid 32367 tillfällen, brottslighet vid 193612 tillfället och Sverige i övrigt vid 17825488 tillfällen. Det kan jämföras med 2022 då Nato nämndes vid 2454153 tillfällen, brottslighet vid 453058 tillfällen och övrigt om Sverige vid 20789002 tillfällen.
Figur: Grafen visar antal omnämningar av Sverige i nyhetsmedier och på sociala medier, bloggar och forum under 2021 och 2022. Källa: Svenska institutet

Bilden av Sverige har varit i fokus genom informationspåverkanskampanjer
Bilden av Sverige har också varit i fokus kopplat till informationspåverkanskampanjen mot socialtjänsten (den så kallade LVU-kampanjen). Det har genererat en mycket intensiv, negativ rapportering om Sverige inte minst i sociala medier i Mellanöstern och arabisktalande länder. Koranbränningarna som skedde runt om i Sverige och de upplopp som följde fick även de en stor uppmärksamhet. 

Brottslighet är ett fortsatt återkommande tema i rapporteringen om Sverige
Det är dock inte något som står i fokus, jämfört med andra händelser 2022. När omvärlden rapporterar om brottsligheten i Sverige är det främst kopplat till enskilda händelser. Mest framträdande är rapporteringen om svensk brottslighet i Norge och Danmark.

Riksdagsvalet väckte intresse 
Riksdagsvalet 2022 lyftes i utländska medier, oftast med en neutral och saklig ton i bevakningen.  Svenska val har tidigare uppmärksammats i Norden, men i år kunde vi se en mer omfattande rapportering än tidigare även i stora nyhetsmedier i länder som Storbritannien och USA.

Läs rapporten i sin helhet Bilden av Sverige utomlands 2022 

Bild: Svenska institutet