Category: Entreprenörskap

Svenska institutet har lett arbetet med att ta fram ett nytt, gemensamt material för att myndigheter, ambassader, regioner och intresseorganisationer ska ha verktyg att främja Sverige som handels- och investeringsnation. Idag presenteras resultatet, ett kommunikationskoncept som lyfter svensk innovationskraft - Pioneer the possible.