Kategori: Hållbarhet

Tillgång till rätt kompetens är en knäckfråga för många svenska företag och avgörande för dem som vill kunna utvecklas, investera och konkurrera på en global marknad. Många svenska regioner växlar nu upp arbetet för att locka internationella talanger till Sverige.