Genom Sweden@Colombia sammanförs tongivande personer inom kreativa och kulturella näringar i Sverige, Colombia och Mexiko.

Sweden@Colombia är den femte Sweden@-satsningen som SI genomför. Tidigare år har samarbetsprojekt genomförts i bland annat Rwanda och Kenya. Genom Sweden@ skapas mer ömsesidiga och jämbördiga relationer inom kreativa och kulturella näringar och SI etablerar …

Svenskt initiativ visar vägen för hållbara städer på COP21

Den 2 december presenterar svenska Smart Living Challenge idéer för en hållbar urban livsstil på klimattoppmötet COP21 i Paris. Idéerna utgör ett urval av mer än 300 förslag som över 800 deltagare från hela världen har kommit …

Nyheter. Kategori: Innovation: sida 1/2

1 2