Kategori: Innovation

Många internationella topptalanger vill göra karriär i internationella och innovativa företag och konkurrensen om den globala kompetensen blir allt viktigare. Men kännedomen om Sverige är för många av dessa talanger fortfarande låg. Och behoven är stora. Två av fyra företag bedömer att kompetensförsörjning är det största tillväxthindret.
Higher Education in Sweden