Category: Kultur

Cikadapriset instiftades 2004 för att högtidlighålla 100-årsdagen av den svenska poeten och Nobelpristagaren Harry Martinsons födelse. Priset ges till östasiatiska poeter vars arbete "försvarar livets okränkbarhet".