Category: Myndighetskommunikation

Svenska institutet ansvarar för Sveriges officiella digitala kanaler. Nu ska de två Twitterkanalerna som finns bli till en.