Category: Östersjösamarbete

Det EU-finansierade samarbetet Baltic Loop har arbetat för bättre transportkorridorer i Östersjöregionen. Allt började med ett stöd från Svenska institutet.
Train travel