Category: Östersjösamarbete

Svenska institutet har beviljat stöd till Estonian School of Diplomacy (ESD) för Trilateral Professional Capacity Building Project, ett utbildningsprogram för diplomater och tjänstemän i regionala förvaltningar i Ukraina.
tre personer sitter runt ett bord och pratar