Kategori: Sverigebilden i världen

Nation Brands Index 2023 visar att Sverige även i år återfinns bland de tio starkaste nationsvarumärkena. Sverige rankas som nummer tio, vilket är en placering lägre än 2022. Sveriges varumärke, när det rangordnas i förhållande till andra länder, står stabilt i stora delar av världen men har försämrats betydligt i Saudiarabien.
Renewable energy