Kategori: Sverigebilden i världen

De baltiska länderna tillhör Sveriges geografiska närområde och är högt prioriterade i svensk utrikespolitik. Relationerna mellan Sverige och länderna går långt tillbaka vilket gör det relevant att förstå vad det betyder för framtida kontakter. SI har därför genomfört en studie om uppfattningen om Sverige i Estland, Lettland och Litauen och intresset för samarbete. Nedan följer en kommentar till studien från Cecilia Andrae, senior rådgivare, Svenska institutet.