Category: Sverigebilden i världen

När Sverige den 18 maj lämnade in en ansökan om medlemskap i försvarsalliansen Nato innebar det ett historiskt steg för ett land som i utrikes- och säkerhetspolitiken länge betonat betydelsen av alliansfrihet. Men frågan är i vilken utsträckning ett Nato-medlemskap egentligen kan komma att påverka bilden av Sverige?
The Swedish Flag