Så ser Kina och Ryssland på Sverige – nya rapporter

Svenska institutet undersöker löpande hur bilden av Sverige ser ut i olika länder. Två nya rapporter redogör för Sverigebilden i Kina och Ryssland. Sverigebilden i Kina Rapporten Sverigebilden i Kina (2016) syftar till att skapa en bättre förståelse för hur …

Nyheter. Kategori: Sverigebilden: sida 1/3

1 2 3