Category: Vi gör det möjligt

Under 2020 ställdes SI, precis som Sverige och världen i övrigt, inför stora utmaningar på grund av coronapandemin. Det medförde bland annat ökade krav på vår förmåga att tänka nytt, digitalisera och prioritera.