Category: Vi gör det möjligt

Pandemin fortsatte att prägla SI:s verksamhet även under 2021 och vi utvecklade digitala erbjudanden som ersättning för fysiska möten inom all verksamhet. Ett nytt kommunikationskoncept för handel och investeringar och ett demokratiprogram för unga vuxna är exempel på andra satsningar som initierades 2021.
Två kollegor vandrar i en kontorsmiljö och passerar en glasvägg med post -it-lappar