Dramaten och Svenska institutet samarbetar till stöd för folket i Belarus

Poeten Dmitrij Strotsevs diktcykel "Belarus omkullkastat" ger en bild av den belarusiska regimens hänsynslösa våld och de folkliga protesterna i landet. Svenska institutet och Dramaten bjöd in Strotsev för att skriva en pjäs baserad på diktsamlingen. Den 21 november framförs den på Dramaten.
Ett ungt par kysser varandra framför den vitröda flaggan under de folkliga protesterna i Minsk

”Belarus omkullkastat” är en kväll tillägnad folket i Belarus och ett svar på den appell som teatersamfundet i Belarus i augusti 2020 riktade till kollegor inom teater- och kulturorganisationer. En appell för att uppmärksamma situationen i landet, där kulturutövare utsätts för förtryck och censur. Under kvällen den 21 november medverkar poeten Dmitrij Strotsev, skådespelare från Dramaten och musiker.

– Att situationen för författare, konstnärer och överhuvudtaget det fria ordet fortfarande ser så nattsvart ut i Belarus är djupt deprimerande med tanke på alla internationella påtryckningar och all uppmärksamhet. För ett år sedan genomförde vi en läsning av ”Sista droppen” av Andrej Kurejtjyk och nu i höst ger vi denna pjäs. Dramaten tänker fortsätta stötta och uppmärksamma teaterkollegor i Belarus tills dess att en betydande förändring kommer till stånd, säger Mattias Andersson, teaterchef och konstnärlig ledare för Dramaten.

När protesterna mot det riggade presidentvalet i Belarus inleddes i augusti 2020 började poeten Dmitrij Strotsev att varje dag skriva en ny dikt. Diktcykeln ”Belarus omkullkastat” skildrar det hänsynslösa våldet och de starka motkrafter som sattes rörelse. Svenska institutet och Dramaten bjöd in  poeten Dmitrij Strotsev för att skriva en pjäs baserad på diktsamlingen.

Kvällen inleds med en introduktion av dramaturg Jacob Hirdwall, därefter spelas pjäsen ”Belarus omkullkastat” av skådespelarna Thomas Hanzon och Nina Fex, i regi av Dmitri Plax. Som avslutning spelar musikerna Anna Lindal (violin) och Dmitri Plax (ståbas) medan Dmitrij Strotsev läser sina dikter på ryska.

– De människor som oförtrutet kämpar för förändring i Belarus – inte minst alla i det fria kulturlivet – förtjänar omvärldens stöd mer än någonsin. Jag är väldigt glad över att SI och Dramaten fortsätter sitt samarbete för att stötta dessa, och därmed bidrar till att sätta ljus på den allvarliga situation som fortfarande råder i landet, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.
Föreställningen spelas också den 22 november på Stora Teatern Göteborg och den 24 november på Stadsbiblioteket i Malmö.

Dmitrij Strotsev är född, uppvuxen och bosatt i Minsk. Hans poesi rör sig på ett alldeles eget sätt i gränslandet mellan politiska teman, frågor om maktmissbruk, religiositet och andlighet. Dikterna i Belarus omkullkastat skrev och publicerade han så gott som dagligen under protesterna och den folkliga resningen efter det odemokratiska presidentvalet 2020. Dikterna spreds och lästes under demonstrationerna och ledde till att Strotsev i november dömdes till fängelse. Belarus omkullkastat och Adams tystnad finns utgivna på svenska, liksom essän Belarus: motståndets konst.

Dmitri Plax är född och uppvuxen i Minsk bor och arbetar i Sverige sedan mitten av 90-talet. Han är dramatiker, författare, översättare, bild- och ljudkonstnär och regissör. Han är även verksam som radio- och filmproducent.

Anna Lindal är violinist inom främst kammarmusik och fri improvisation inom experimentella och samtida uttryck men även inom barock och klassisk repertoar. Hon har samarbetat med många tonsättare och drivit flera tvärkonstnärliga samarbeten i samarbete med regissörer, dansare, konstnärer och författare.