Ett år med Pioneer the possible, så främjas svenska handels- och investeringsfrågor över hela världen

Svenska institutet ska bidra till att skapa förutsättningar för en ökad handel med Sverige, fler investeringar med landet samt att attrahera utländsk spetskompetens hit. Det görs bland annat genom ett kommunikationskoncept – Pioneer the possible.

Nu har det gått ett år sedan SIs kommunikationskoncept ”Pioneer the possible” lanserades. Det sammanfattar hur Sverige och svenska företag arbetar för en grön, hållbar industriomställning med målet att andra länder ska vilja öka sin handel med och sina investeringar i Sverige. Materialet används av myndigheter, ambassader, regioner och intresseorganisationer för att de gemensamt ska ha verktyg att främja Sverige som handels- och investeringsnation. När konceptet lanserades var det första gången som alla svenska aktörer enades om ett gemensamt sätt att kommunicera om Sverige inom dessa frågor.

Hittills har det använts av svenska ambassader i stora delar av världen. Bland annat i: Alger, Nairobi, Hanoi, Islamabad, Santiago, Ankara, Rom, La Paz, Haag, Madrid, Istanbul, Ottawa, Paris, Brasilia och Bogota.

Andra händelser under året:

  • Pioneer the possible var Sveriges huvudbudskap under klimattoppmötet Cop 26 i Glasgow.
  • I Spanien och Frankrike har ambassaderna arbetat i nära samarbete med Business Sweden och genomfört stora satsningar där svenska och lokala representanter från stat och företag träffats för att skapa nya samarbeten.
  • Under nationaldagsfirandet som Sveriges ambassad i Islamabad anordnade användes Pioneer the possible tillsammans med 300 företagspartners. Över 2 miljoner nåddes av budskapen på sociala medier.

Pioneer the possible kommer att fortsätta användas över hela världen, bland annat i samband med FNs klimattoppmöte Cop 27 i Egypten i november.  Materialet uppdateras kontinuerligt med exempelvis  nya bilder och exempel på svenska företag som går i bräschen för en grön omställning. Här kan du se materialet i sin helhet : Pioneer the possible – Sharing Sweden