7 Day Challenge – Quarantine Edition

Med nästan 30% av världens befolkning inlåst i sina hem blir sociala medier ett viktigt verktyg för att nå ut och få social kontakt. 7 day challenge - Quarantine edition är ett kommunikationsmaterial för att tillgodose nya behov.
PhDad and child excercising at home on the living room rug
För att mobilisera följare och skapa meningsfulla aktiviteter i karantän har SI skapat tre sociala 
mediekampanjer baserade på ursprungliga 7 Day challenge teman - Eat, move och live 
(se original toolkit här) - men den här gången är fokus på kreativitet och att ha kul.

Målet med 7 Day Challenge Quarantine Edition är att  engagera ditt nätverk att  ta vara på tiden i karantän
maximalt. Kampanjen är ett enkelt sätt att hålla sig relevant och aktiv i social medier. Du skapar en 
databas med inspirerande saker att göra medan du är hemma genom att använda samma # över 
hela världen.

Alla tre kampanjerna består av 9 inlägg - 1 introduktion, 7 utmaningar och 1 slutpost. 
Varje inlägg består av en utmaningsbeskrivning och ett förslag till inspirerande länk eller bild till texten, 
men du är fri att använda annat innehåll om du vill.

De tre kampanjerna har olika målgrupper:
Eat - vuxna med eller utan familj (individuella utmaningar)
Live - vuxna med eller utan familj (individuella utmaningar) 
Move - familjer med barn som bor hemma (grupputmaningar)

Posts Eat
Posts Live
Posts Move

Frågor? Kontakta Karin Kärr eller Kajsa Guterstam