AccessAbility och Design for Dignity: utställningar om funktionsvariation

AccessAbility och Design for Dignity är en del av SI:s arbete att stödja demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa och tredje världen. Funktionsvariationsfrågor har visat sig ha ett bredare intresse och utställningarna visas därför tillsammans med program på platser nu över hela världen i samarbete med lokala partners.

AccessAbility  har visats i 38 länder. Varje land erbjuds även att producera egna foton och berättelser. Det finns idag 170 foton från Sverige, Ryssland, Georgien, Turkiet, Nordmakedonien, Litauen, Lettland, Ukraina, Belarus, Österrike, Brasilien, Indien, Colombia, Nigeria, Polen och Sydkorea. och fler kommer det att bli, då utställningen kommer turnera även 2018. Vad kan man samlat göra med detta unika foto- och textmaterial? Idéer och samarbetsförslag tas gärna emot.

Design for Dignity är en utställning av 24 svenska designinovationer för ökad tillgänglighet. Utställningen har visats i 14 länder sedan 2015 och de sista visningarna görs hösten 2017 i Ryssland, Polen och Sydkorea.

I anslutning till utställningarna arrangeras program med medverkan av svenska experter. Kontakta gärna projektledaren om du är intresserad av projektet och vill samarbeta inom funktionsvariationsområdet.