Baltic Meeting Point

Welcome to the fourth annual Baltic Meeting Point
Working from home

Baltic Meeting Point är en konferens och ett forum för städer och regioner runt södra Östersjön, dedikerade till att stärka samarbete och utbyta goda exempel.

Årets Baltic Meeting Point är ett onlineevenemang och kommer att fokusera på mellanfolkligt samarbete.

Arrangemanget arrangeras av Karlskrona kommun i samarbete med Utrikesdepartementet och Föreningen Norden.

Läs mer i denna länk.