EUNIC (European Union National Institutes for Culture) är ett globalt nätverk av internationella kulturinstitut från EU:s medlemsstater.

I november möts nätverket för att diskutera  frågor kring kulturdiplomatins utmaningar och möjligheter i populismens skede. Under konferensen kommer vi att ta itu med brinnande teman som Nation branding, instrumentaliseringen av konstnärer, det monetära inflytande på kulturdiplomatin samt relationen mellan media och populism.

Konkreta exempel tas upp och diskuteras från de deltagande länderna Tjeckien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och Schweiz. Konferensen syftar dessutom till att undersöka kulturdiplomatin och dess betydelse som en långsiktig metod, att hitta olika tillvägagångssätt för att åstadkomma detta och diskutera strategier som bör undvika

Fri entré, begränsat antal platser.

*Deltagande EUNIC-medlemmar: Tjeckiska Centret, Spaniens Ambassad i Stockholm, Finlandsinstitutet, Goethe-Institut Schweden, Italienska kulturinstitutet, Institut français de Suède, Instituto Cervantes, Schweizs Ambassad och Svenska institutet i Stockholm.

projektledare

Maria Kron
maria.kron@si.se