EUNIC (European Union National Institutes for Culture) är ett globalt nätverk av internationella kulturinstitut från EU:s medlemsstater.

Den 22-23 november diskuteras  frågor kring kulturdiplomatins utmaningar och möjligheter i populismens skede. Konferensen tar upp teman som nation branding, konstens inflytande, det monetära inflytandet på kulturdiplomatin samt relationen mellan media och populism.

Konkreta exempel tas upp från Tjeckien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och Schweiz. Konferensen syftar dessutom till att undersöka kulturdiplomatin och dess betydelse som en långsiktig metod och att hitta olika tillvägagångssätt för att åstadkomma detta.

Fri entré, begränsat antal platser. Välkommen!

*Deltagande EUNIC-medlemmar: Tjeckiska Centret, Spaniens Ambassad i Stockholm, Finlandsinstitutet, Goethe-Institut Schweden, Italienska kulturinstitutet, Institut français de Suède, Instituto Cervantes, Schweizs Ambassad och Svenska institutet i Stockholm.