Projektet Food for Tomorrow är ett treårigt initiativ som organiseras av SI tillsammas med lokala parter från Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Serbien och Sverige för att stärka ett hållbart livsmedelssystem. Initiativet syftar till att stödja förändringsagenter som arbetar med hållbar utveckling. Genom att samarbeta över gränserna ser vi att detta initiativ kan leda till ny medvetenhet, regionala styrkesäten och samarbeten och möjliggöra långsiktig positiv förändring. Visionen är att möjliggöra en hållbar livsstil genom att integrera livsmedelssystem med hållbar utveckling och koppla samman den ekonomiska och miljömässiga utvecklingen.