Digital informationsträff om utlysningen för projektinitiering i Östersjöregionen

I samband med utlysningen om finansiering för Projektinitiering i Östersjöregionen arrangerar Svenska institutet en digital informationsträff för dig som planerar att söka medel. Välkommen att delta!
A computer and hands holding pens.

Om utlysningen

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön inklusive Ryssland samt länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Utlysningen för Projektinitiering i Östersjöregionen stänger 11 februari 2021.
Här hittar du mer information om utlysningen och allt ansökningsmaterial.

Om informationsträffen

Informationsträffen riktar sig främst till dig som planerar att söka medel under pågående utlysning (som svensk huvudsökande). Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Datum: 18 januari
Plats: Online på Zoom. En möteslänk kommer skickas ut till anmälda deltagare.
Tid: 13:00-14:00

Informationsträffen hålls på svenska. Deltagande är kostnadsfritt.

OBS! Det går att anmäla sig fram till kl. 12.00 (CET) 18 januari 2021 så att vi hinner skicka dig en länk till informationsträffen.

Anmäl dig här