Eat smart challenge

Mat angår alla. Hur vi framställer, bearbetar, paketerar och transporterar vår mat påverkar våra liv, samhällen och planeten. Lyckligtvis finns det en enorm potential att göra livsmedelssystemet smartare genom att ändra vårt sätt att äta.

För mer information, se kortfilmen nedan