EUSBSR workshop på temat ”Vatten ur ett cirkulärt perspektiv”

Missa inte att ta del av möjligheterna som EU:s strategi för Östersjöregionen erbjuder! Hur kan vi genom tvärsektoriellt och transnationellt samarbete ta oss an utmaningar kopplat till vatten och tillsammans omvandla dem till styrkor.
Autumn swim

Workshoppen arrangeras av Östersjönätverket i samverkan med Region Jönköpings län, Europa Direkt Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Medverkar gör även Föreningen Norden, Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Universitets- och högskolerådet, Svenska institutet och Jordbruksverket.

Innan workshoppen anordnas korta digitala möten kring fyra olika teman där vatten är en röd tråd.

Läs mer och anmäl dig senast den 22 september via denna länk