Expertbesök till Sverige: Aldrig våld – för lagstiftning mot barnaga

Svenska institutet i samarbete med Rädda Barnen Sverige , Global Initiative to End All Corporal Punishment och svenska ambassader i utlandet bjuder in tolv experter från Tanzania, Indonesien, Storbritannien, Mexiko och Kazakstan för ett tre dagars program i Sverige.

Besöket omfattar bland annat Socialdepartementet där gruppen träffar Statssekreterare Pernilla Baralt, BRIS generalsekreterare Mats Jägerskog, därutöver besöker gruppen Barnahus, Skolinspektionen, Män (för jämställdhet) och Astrid Lindgrens hem med en hel dags program hos Rädda Barnen.

Sverige är vägvisande land inom det Globala partnerskapet för mål 16.2 inom Agenda 2030 (Social Development Goals) för att eliminera våld mot barn. Expertbesöket Aldrig våld syftar till att stärka det internationella samarbetet för lagstiftning mot barnaga i hemmet och i skolan.

Läs mer om Global Initiative to End All Corporal Punishment: