Besöket omfattar bland annat Socialdepartementet där gruppen träffar Statssekreterare Pernilla Baralt, BRIS generalsekreterare Mats Jägerskog, därutöver besöker gruppen Barnahus, Skolinspektionen, Män (för jämställdhet) och Astrid Lindgrens hem med en hel dags program hos Rädda Barnen.

Sverige är vägvisande land inom det Globala partnerskapet för mål 16.2 inom Agenda 2030 (Social Development Goals) för att eliminera våld mot barn. Expertbesöket Aldrig våld syftar till att stärka det internationella samarbetet för lagstiftning mot barnaga i hemmet och i skolan.

Läs mer om Global Initiative to End All Corporal Punishment: