Filmboxen – en förnyad form av Sverigefrämjande med film

Svensk biograffilm ges utökade möjligheter att presenteras, diskuteras och marknadsföras för att främja Sverige i samarbete med svenska ambassader och konsulat världen över.

Svensk film är en viktig bärare av en mångfald av intryck från vårt land och utgör sedan länge en uppskattad del i det långsiktiga relationsskapandet mellan Sverige och andra länder.

Filmpaketet innehåller ett kvalitetsurval av upp till tjugotalet svenska aktuella långfilmer, kortfilmer och dokumentärer sammanställs i en paketlösning med en enhetlig grafisk profil och tillhörande informationsmaterial. Filmpaketen distribueras till hundratalet svenska ambassader och konsulat där de utgör basen för icke-kommersiella filmvisningar i större och mindre sammanhang – ofta på lokala filmfestivaler och för evenemang hos universitet och kulturinstitutioner. För frågor om visningar vänd dig till din närmaste lokala ambassad.

Det övergripande syftet är att förmedla olika bilder av Sverige och att öka kännedomen om och närvaron av svensk film. Film i främjandet innebär därmed också att svensk film får en längre exponering utomlands än enskilda filmers lansering på internationella filmfestivaler, marknader m.m. Visningarna sker ofta med närvarande branschrepresentanter från de svenska filmer som deltar och andra professionella medierepresentanter i respektive land. Parallellt med filmboxen tillhandahålls även digitala verktyg för planering, marknadsföring och uppföljning av visningarna.

En viktig hörnsten i verksamheten är att filmerna som ingår i boxen översätts och textas till de större världsspråken för att nå en icke engelsktalande publik. Textningsfilerna kommer att vara kostnadsfritt tillgängliga för respektive producent att använda även för eget bruk.