With Earl Abrahams (Sydafrika), Senay Berhe (Sverige), Sana Ginwalla (Zambia), Mutua Matheka (Kenya), Philippe Nyirimihigo (Rwanda) and Sarah Waiswa (Uganda/Kenya).
Curators: Philippe Nyirimihigo

Utställningen visas både i Svenska institutet och på Café Suedois och är en del av Créateurs en mouvement festivalen tidigare i vår. Över tjugo artister från sju olika länder (Sydafrika, Colombia, Kenya, Mexiko, Rwanda, Zambia och Sverige) presenterade då verk på Svenska institutet i Paris. Värdarna i ” Créateurs en mouvement ”-festivalen, har sammanförts under projektet Sweden@, som initierades 2013 i syfte är att samla olika aktörer inom den kreativa industrin kring kreativitetens grundläggande roll i utvecklingen av våra samhällen. Ömsesidighet och medskapande har varit grundpelare i projekten med de deltagande länderna och genom projektet har nätverk bildats som ligger till grund för satsningen i Paris.