Fotoutställning: Insight

I fotografiens värld faller Afrika ofta för det som författaren Chimamanda Ngozi Adichie kallade "risken för en enda historia: om vi bara visar en berättelse om en annan person eller ett annat land riskerar vi kritiskt missförstånd". Denna utställning försöker ta itu med denna fråga genom att presentera arbetet från sex olika visuella berättare från sex lika olika länder.
an african model wearing blue and posing in front of a pink/red wall

With Earl Abrahams (Sydafrika), Senay Berhe (Sverige), Sana Ginwalla (Zambia), Mutua Matheka (Kenya), Philippe Nyirimihigo (Rwanda) and Sarah Waiswa (Uganda/Kenya).
Curators: Philippe Nyirimihigo

Utställningen visas både i Svenska institutet och på Café Suedois och är en del av Créateurs en mouvement festivalen tidigare i vår. Över tjugo artister från sju olika länder (Sydafrika, Colombia, Kenya, Mexiko, Rwanda, Zambia och Sverige) presenterade då verk på Svenska institutet i Paris. Värdarna i ” Créateurs en mouvement ”-festivalen, har sammanförts under projektet Sweden@, som initierades 2013 i syfte är att samla olika aktörer inom den kreativa industrin kring kreativitetens grundläggande roll i utvecklingen av våra samhällen. Ömsesidighet och medskapande har varit grundpelare i projekten med de deltagande länderna och genom projektet har nätverk bildats som ligger till grund för satsningen i Paris.