Fotoutställningen AccessAbility visas i Gori, Georgien

Stort intresse finns för att uppmärksamma funktionshindrades rättigheter i Georgien. Denna grupp lever många gånger "utanför" samhället. De lever antingen institutionaliserade, eller mer eller mindre gömda i hemmiljö. SI:s utställning, med svenska och georgiska bilder, har de senaste åren visats på sju platser i Georgien.

I Gori visas utställningen i samarbete med Gori Welfare and Development Centre. En konferens med tematiken skola för barn med funktionshinder genomförs 10 November med ett många georgiska experter och Anna Karin Wyatt, Hörselskades Riksförbund och Nora och Carl-Johan Ahlström från FUB, intresseorganisation som arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.