Framtidens energi attraherar internationella besökare

15 internationella experter från Brasilien, Indien, Indonesien, Kina, Mexiko och Sydafrika besöker Sverige för att ta del av det senaste inom framtidens energi och hållbara transporter. Målet med besöket är stärkt dialog, ökat kunskapsutbyte och fler långsiktiga, ömsesidiga relationer mellan utländska beslutsfattare och svenska myndigheter och näringsliv.

SI:s expertprogram är mycket mer än ett vanligt besök. De internationella experterna ges möjlighet att nätverka, samverka och diskutera frågor om framtidens energi och hållbara transporter och gemensamt finna lösningar på innovationsdrivna utmaningar, globala och lokala utmaningar tillsammans med internationella kollegor. I programmet medverkar Swedish Incubators & Science Parks, Energimyndigheten, UN Habitat, Swedish Smartgrid och Business Sweden.

Under 2017 genomförde SI fyra besök med fokus på innovation och entreprenörskap, teknik och digitalisering, samt svenska trippel helix modellen. Besöket sker inom ramen för regeringens exportstrategi. Den förväntade och önskade effekten är ökad export och investeringar i Sverige.

För 2018 planeras besök på teman som cirkulär och biobaserad ekonomi, smarta städer, nästa generations resor och transporter, Life science samt uppkopplad industri och nya material.