Sverige har länge aktivt arbetat med och drivit frågor som rör jämställdhet och kvinnors rättigheter, både nationellt och globalt. De senaste fem åren har Sverige också bedrivit en feministisk utrikespolitik.

Det betyder inte att Sverige är förskonat från jämställdhetsutmaningar eller destruktiva mansnormer.

I kölvattnet av den offentliga diskussionen om övergrepp 2016, lanserade organisationen Make Equal ett initiativ i Sverige där män samlades för att prata om sina känslor, vänskap, relationer, sex, mansroller och om sitt ansvar. Initiativet blev en stor framgång och fick stor nationell uppmärksamhet i media. Men konceptet visade sig också vara värdefullt långt utanför Sveriges gränser.

Med en utställning, samtalsguider, utbildning för samtalsledare, introduktionsvideor, pressmaterial och material för sociala medier har Svenska Institutet tillsammans med Make Equal tagit fram ett komplett koncept för att initiera #globalguytalk internationellt.

Läs mer om Swedish Dads här.

För mer information kontakta Anders Öhrn eller Michael Skoglund.