Att cykla i 10 miljoner staden Jakarta är inte helt enkelt. Svenska ambassaden i Jakarta arrangerar tillsammans med andra europeiska ambassader en cykelaktivitet i Jakarta, där man lyfter fram värdet av cykeln. Mer än 120 person har anmält sitt intresse att delta i cykelaktiviteterna. Det är ett tillfälle att prata om lokala perspektiv på globala klimatutmaningar, och samtidigt profilera Sverige som ett klimatengagerat land både i handling och ord.