Besöksgruppen om 20 personer består av borgmästare, tjänstemän och stadsplanerare som har målet att lära sig mer om förvaltningsmetoder för hållbar stadsutveckling och identifiera tekniska lösningar för sina egna städer. Besöksprogrammet utförs inom ramen för regeringens exportstrategi och äger rum i Stockholm, Falun, Borlänge och Göteborg.

Ziba Zareie