Hållbara städer attraherar internationella besökare

Svenska institutet, Business Sweden och Smart City Sweden anordnar tillsammans ett besöksprogram på temat Smarta städer med deltagare från Angola, Algeriet, Brasilien, Colombia, Förenade Arabemiraten, Kina och USA.

Besöksgruppen om 20 personer består av borgmästare, tjänstemän och stadsplanerare som har målet att lära sig mer om förvaltningsmetoder för hållbar stadsutveckling och identifiera tekniska lösningar för sina egna städer. Besöksprogrammet utförs inom ramen för regeringens exportstrategi och äger rum i Stockholm, Falun, Borlänge och Göteborg.

Ziba Zareie