Förra året antog hundratals studenter vid två universitet i Istanbul utmaningen att leva hållbart under 7 dagar. I år utmanar Sveriges generalkonsulat i Istanbul och H&M i Turkiet anställda att leva klimatsmart under 7 dagar. Deltagarna ska bl a gå 10.000 steg dagligen, äta klimatsmart och hälsosamt samt leva mer hållbart. Initiativet ingår i generalkonsulatets arbete med att uppmärksamma hållbar livsstil och Agenda 2030.  De mest aktiva deltagarna erhåller en utmärkelse som delas ut av Sveriges konsul i Istanbul och VD för H&M.